salarizare

Actualizare contributii aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor 1 august 2017


In conformitate cu OG 4/2017 ce modifica Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, ordonanta publicata in MOf Partea I nr. 598 in 25.07.2017 se reglementeaza baza de calcul pentru contributiile de CAS si CASS datorata de angajator pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor definite conform art. 139, alin. (1) Cod Fiscal.

Concret, modificarea va afecta contractele de munca si orice tip de indemnizatii ce sunt impozitate cu CAS (pensie) sau CASS (sanatate) angajator.

In speta OG 4/2017 va modifica art. 140 al Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si va face ca baza de calcul pentru CAS si CASS angajator sa fie cel putin la nivelul salariului minim brut pe economie (in prezent 1.450 Ron).

In mod concret, pentru un salariu net (sau venit asimilat salariilor) de 550 Ron, in prezent CAS si CASS se calculeaza la nivelul de 15,8 % respectiv 5,2% din salariul brut aferent, pentru cazul de fata salariul brut aferent fiind de 716 Ron, astfel CAS si CASS angajator reprezinta 113 Ron respectiv 37 Ron (total 150 Ron), incepand cu 1 august 2017 baza de calcul in aceasta speta si altele similare va fi de 1.450 Ron, astfel CAS si CASS angajator vor fi de 229 Ron respectiv 75 Ron (total 379 Ron). Salariul net nu se modifica, sarcina fiscala fiind opozabila integral angajatorului.

Conform OG 4/2017 urmatoarele exceptii de la plata contributiilor majorate se disting:

·   Salariatul are mai multe contracte individuale de munca active si totalul insumat al contractelor insumate ating cel putin valoarea salariului minim brut garantat (se da declaratie pe propria raspundere);

·   Salariatul este student sau elev cu varsta de sub 26 de ani (necesita adeverinta de la facultate/scoala/institutie);

·   Salariatul este ucenic conform legii si are varsta sub 18 ani;

·   Salariatul are dizabilitati si i se recunoaste imposibilitatea de a lucra 8 ore pe zi (atentie, desi nu exista norme metodologice pe acest OG inca, tindem sa credem ca este posibil ca in aceasta situatie daca salariatul are voie sa lucreze doar 4 ore pe zi atunci chiar daca lucreaza 2 ore se va calcula CAS si CASS angajator cel putin la valoarea salariului minim aferent pentru 4 ore!);

·    Salariatul este pensionat pe limita de varsta (nu si anticipat) in sistemul public de pensii. Atentie, pensile speciale nu se considera pensie in sistemul public!

Prezenta ordonanta intra in vigoare de la data de 01 august 2017.

Vom prezenta si un calcul.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments

Indeplinirea conditiilor pentru trecerea la cota de impozitare de 1%


O microintreprindere angajeaza in anul 2017 o persoana (singurul angajat) cu contract de munca pe o perioada nedeterminata,norma intreaga,la 30.06.2017.

Ce cota de impozit pe veniturile microintreprinderii va plati in trimestrul II 2017? Care este baza legala?

Potrivit art.51 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

“(1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

  1. 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
  2. ***abrogat***;
  3. 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

(4) In sensul prezentului articol, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individul de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii”.

Potrivit punct 4.3 din normele metodologice de aplicare a art 51 din Codul fiscal:

“ In aplicarea prevederilor art.51 alin. (5) din Codul fiscal in cazul in care, un cursul unui trimestru, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator , avand in vedere numarul de salariati existent la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv “ .

Asadar, evaluarea in functie de care se stabileste numarul de salariati si implicit cota de impozitare de aplicat intr-un anumit trimestru, se face la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

Avand in vedere ca la sfarsitul lunii iunie 2017 va fi de incadrat un salariat cu contract individual de munca cu norma intreaga, se poate aplica cota de impozitare de 1% incepand cu trimestrul II al anului 2017.

In concluzie: Daca este angajat un singur salariu pana in ultima zi din luna iunie, se poate beneficia de reducerea cotei de impozitare “micro” de la 3% la 1%, ceea ce poate insemna economii semnificative in cazul unor baze de impozitare (venituri) mari.

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments