contabilitate

Achizitie intracomunitara autoturism second-hand. Tratament fiscal TVA

Speta

O societate, neplatitoare de TVA, achizitioneaza o masina second-hand din Germania.

Valoarea autoturismului depaseste suma de 34.000 lei – plafonul de scutire.

In situatia in care autoturismul este achizitionat de la o persoana fizica din Germania, este obligatoriu ca societatea romaneasca sa fie inregistrata in scopuri de TVA special?

Solutia

Achizitia unui autoturism de la o persoana fizica, neimpozabila din punctul de vedere al TVA, este o achizitie intracomunitara de bunuri, dar care nu se supune taxarii in Romania daca autoturismul respectiv nu mai este nou.

Acest aspect nu este reglementat in mod direct prin Codul fiscal, dar, in situatia prezentata, sunt aplicabile prevederile art. 268 “Operatiuni impozabile” alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care se refera la mijloacele de transport noi ” Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 276:

a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi …., efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare ….., care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vanzarile la distanta;

b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;”.

Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect, trebuie sa va asigurati ca autoturismul respectiv nu mai este nou.

La incadrarea unui vehicul in categoria “second hand, ” trebuie sa cunoasteti faptul ca delimitarea intre vehicul nou si vehicul vechi se face in functie de conditiile stabilite prin articolul 266 “Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 3, litera b) din Codul fiscal:

” (3) Mijloacele de transport noi la care se face referire la art. 268 alin. (3) lit. b) si la art. 294 alin. (2) lit. b) sunt cele prevazute la lit. a) si care indeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv:

b) conditiile care trebuie indeplinite sunt:

1. in cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km; “.

Astfel, pentru a fi considerat nou, un mijloc de transport auto trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele doua conditii alternative:

1. sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune;

2. sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km.

Deci, numai in situatia in care un mijloc de transport nu indeplineste una din cele doua conditii, este considerat vechi, deci second-hand. In acest caz, cumparatorul din Romania nu trebuie sa se inregistreze in regim special conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal deoarece achizitia intracomunitara a unui autoturism care nu mai este nou nu este impozabila in Romania, motiv pentru care valoarea acestuia nu intra in plafonul de 34.000 lei.

In situatia in care autoturismul este nou, persoana fizica vanzatoare din Germania este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Germania, considerand ca efectueaza in Germania o livrare intracomunitara scutita cu drept de deducere. In acest caz, operatiunea reprezinta pentru cumparatorul din Romania o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania conform prevederilor art. 268 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal ” (3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 276: b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana; “. In acest caz, chiar daca autoturismul este cumparat de la o persoana fizica, dar acesta este nou conform conditiilor de la art. 266 alin. (3) lit. b), cumparatorul din Romania, persoana impozabila, trebuie sa se inregistreze in regim special conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal deoarece achizitia intracomunitara este impozabila in Romania.

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, TVA, 0 comments

OUG 53/2017 Modificarea si completarea legii nr.53/2003 Codul Muncii

     Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

     Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.

    Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

    Primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

    Primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

    Primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Posted by HR Accounting in Codul Muncii, 0 comments

Actualizare contributii aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor 1 august 2017


In conformitate cu OG 4/2017 ce modifica Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, ordonanta publicata in MOf Partea I nr. 598 in 25.07.2017 se reglementeaza baza de calcul pentru contributiile de CAS si CASS datorata de angajator pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor definite conform art. 139, alin. (1) Cod Fiscal.

Concret, modificarea va afecta contractele de munca si orice tip de indemnizatii ce sunt impozitate cu CAS (pensie) sau CASS (sanatate) angajator.

In speta OG 4/2017 va modifica art. 140 al Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si va face ca baza de calcul pentru CAS si CASS angajator sa fie cel putin la nivelul salariului minim brut pe economie (in prezent 1.450 Ron).

In mod concret, pentru un salariu net (sau venit asimilat salariilor) de 550 Ron, in prezent CAS si CASS se calculeaza la nivelul de 15,8 % respectiv 5,2% din salariul brut aferent, pentru cazul de fata salariul brut aferent fiind de 716 Ron, astfel CAS si CASS angajator reprezinta 113 Ron respectiv 37 Ron (total 150 Ron), incepand cu 1 august 2017 baza de calcul in aceasta speta si altele similare va fi de 1.450 Ron, astfel CAS si CASS angajator vor fi de 229 Ron respectiv 75 Ron (total 379 Ron). Salariul net nu se modifica, sarcina fiscala fiind opozabila integral angajatorului.

Conform OG 4/2017 urmatoarele exceptii de la plata contributiilor majorate se disting:

·   Salariatul are mai multe contracte individuale de munca active si totalul insumat al contractelor insumate ating cel putin valoarea salariului minim brut garantat (se da declaratie pe propria raspundere);

·   Salariatul este student sau elev cu varsta de sub 26 de ani (necesita adeverinta de la facultate/scoala/institutie);

·   Salariatul este ucenic conform legii si are varsta sub 18 ani;

·   Salariatul are dizabilitati si i se recunoaste imposibilitatea de a lucra 8 ore pe zi (atentie, desi nu exista norme metodologice pe acest OG inca, tindem sa credem ca este posibil ca in aceasta situatie daca salariatul are voie sa lucreze doar 4 ore pe zi atunci chiar daca lucreaza 2 ore se va calcula CAS si CASS angajator cel putin la valoarea salariului minim aferent pentru 4 ore!);

·    Salariatul este pensionat pe limita de varsta (nu si anticipat) in sistemul public de pensii. Atentie, pensile speciale nu se considera pensie in sistemul public!

Prezenta ordonanta intra in vigoare de la data de 01 august 2017.

Vom prezenta si un calcul.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments

Abonamente la sala de sport suportate de angajator


Contravaloarea abonamentelor la sala de sport suportate de societate constituie avantaje de natura salariala conform art. 76 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal. Acestea intra in baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale obligatorii.
Cheltuielile sunt deductibile la determinarea rezultatului fiscal conform art. 25 alin. (2) din Codul fiscal.
Societatea nu poate opta pentru includerea cheltuielilor in categoria cheltuielilor nedeductibile si neincluderea acestora in baza de calcul a impozitului pe salarii si a contributiilor sociale obligatorii. Taxa pe valoare adaugata nu este deductibila intrucat achizitiile nu sunt efectuate in folosul unor operatiuni dintre cele mentionate la art. 297 alin. (4) din Codul fiscal.
In situatia in care contravaloarea abonamentelor este recuperata de la salariati prin refacturare si incasarea acestora, facturarea se va efectua catre fiecare beneficiar. In acest caz, societatea are drept de deducere a TVA la achizitii si are obligatia de a colecta TVA pentru sumele refacturate. Aceste achizitii efectuate in numele si in contul salariatilor nu se inregistreaza in conturile de cheltuieli conform pct. 432 din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014. Potrivit acestuia, sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
Inregistrari contabile:
Achizitii abonamente : 461 = 401 / 4426 = 401
Facturarea sumelor catre asociati: 4111 = 461 / 4111 = 4427

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments

Indeplinirea conditiilor pentru trecerea la cota de impozitare de 1%


O microintreprindere angajeaza in anul 2017 o persoana (singurul angajat) cu contract de munca pe o perioada nedeterminata,norma intreaga,la 30.06.2017.

Ce cota de impozit pe veniturile microintreprinderii va plati in trimestrul II 2017? Care este baza legala?

Potrivit art.51 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

“(1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

  1. 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
  2. ***abrogat***;
  3. 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

(4) In sensul prezentului articol, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individul de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii”.

Potrivit punct 4.3 din normele metodologice de aplicare a art 51 din Codul fiscal:

“ In aplicarea prevederilor art.51 alin. (5) din Codul fiscal in cazul in care, un cursul unui trimestru, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator , avand in vedere numarul de salariati existent la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv “ .

Asadar, evaluarea in functie de care se stabileste numarul de salariati si implicit cota de impozitare de aplicat intr-un anumit trimestru, se face la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

Avand in vedere ca la sfarsitul lunii iunie 2017 va fi de incadrat un salariat cu contract individual de munca cu norma intreaga, se poate aplica cota de impozitare de 1% incepand cu trimestrul II al anului 2017.

In concluzie: Daca este angajat un singur salariu pana in ultima zi din luna iunie, se poate beneficia de reducerea cotei de impozitare “micro” de la 3% la 1%, ceea ce poate insemna economii semnificative in cazul unor baze de impozitare (venituri) mari.

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments