Registrul Comertului

Achizitie materiale diverse nestocate. Neintocmirea obligatorie a NIR-ului


Conform Normelor specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin OMFP 2634/2015 Nota de receptie si constatare dediferente cod 14-3-1A (NIR-ul) se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai in anumite cazuri, respectiv in cazul:
– bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
– bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
– bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
– bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
– bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
– marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare.

In celelalte cazuri, in care nu este obligatorie intocmirea NIR-ului, receptia si incarcarea in gestiune, dupa caz, si inregistrarea in contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).

Pe de alta parte, servetelele, pixurile, hartia si alte materiale de acest gen pot fi inregistrate direct in cheltuieli (contul 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”) si fara intocmirea NIR-ului, ca materiale nestocate, daca societatea a hotarat sa nu constituie gestiuni (evidenta gestionara) pentru astfel de materiale potrivit politicilor contabile proprii.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments

Pensii facultative in favoarea asociatului. Regim fiscal.


Contributiile la fondul de pensii facultative suportate de societate in favoarea asociatului constituie venituri din alte surse in baza art. 129 si art. 114 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal.
Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
Impozitul se declara in Formularul 100, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut si in formularul 205, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.
Contributia unitatii la schemele de pensii facultative se inregistreaza in contul 6456 „Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative”. Impozitul datorat de asociat de inregistreaza prin formula contabila: 461=446, 446=5121, 5311/5121=461.
Cheltuielile nu sunt deductibile pentru societate, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal.
Persoanele fizice care realizeaza veniturile nu datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru aceste venituri din alte surse daca realizeaza si urmatoarele tipuri de venituri:

– venituri din salarii sau asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activitati independente;
– venituri din asocierea cu o persoana juridica;
– venituri din activitati agricole, silvicultura și piscicultura;
– indemnizatii de somaj;
– indemnizatii pentru cresterea copilului;
– ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
– indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale.

In cazul veniturilor din alte surse ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

Astfel, incepand cu 01 februarie 2017, daca veniturile din alte surse se situeaza sub valoarea de 1.450 lei, contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza. Daca veniturile din alte surse sunt in suma de 1.450 lei sau mai mari, contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate se datoreaza daca beneficiarul venitului nu realizeaza si unul dintre veniturile mai sus enumerate.
Daca nu se incadreaza la aceste exceptii, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent in anul urmator celui in care au fost realizate veniturile, pe baza informatiilor din Formularul 205, prin aplicarea cotei individuale de contributie de 5,5 % asupra veniturilor brute.      Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta totalul veniturilor brute realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments

Legea 488/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Autoritatile si institutiile publice, persoane juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, adica revine cam 2 angajati cu handicap la un numar mediu de 50 de salariati. In cazul in care nu se angajeaza persoane cu handicap, atunci exista alte obligatii si anume:

Pana pe 31 august 2017:

– sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

– sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.

Prin urmare, societatile care nu angajau persoane cu handicap aveau doua optiune, puteau achizitiona bunuri si servicii de la unitati protejate autorizate sau plateau taxa in valoare de 50% x salariu minim brut x 4% x nr.mediu de salariati.

De la 1 septembrie 2017:

– sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

Prin urmare, incepand cu 1 septembrie 2017 pentru autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice sau private care nu vor angaja persoane cu handicap nu va mai exista posibilitatea de a achiziona bunuri si servicii de la unitati projate. Taxa pentru persoanele cu handicap neincadrate se va calcula ca produs intre salariu minim brut x 4% x nr. mediu de salariati.

Numarul mediu lunar de salariati se determina ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, impartita la numarul total de zile calendaristice. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

Exemplu:

Societatea A are in luna august un numar mediu de 85 de salariati, iar in luna septembrie 90 de salariati. Societatea nu are nici o persoana cu handicap angajata si nici nu a achizitionat bunuri de la unitati protejate autorizate in acest sens. Care este taxa conform legii 448/2006?

Pentru luna august se va datora o taxa in valoare de : 4% x 85 salariati x 50% x 1.450 lei = 2.465 lei

Pentru luna septembrie se va datora o taxa in valoare de: 4% x 90 salariati x 1.450 lei = 5.220 lei

Taxa conform legii 488/2006 se declara in formularul 100 la obligatia nr.810 – Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate pana la 25 a lunii urmatoare.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments

De azi se sanctioneaza functionarul care va mai cere stampila.


Articolul V
(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.
(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments

Actualizare contributii aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor 1 august 2017


In conformitate cu OG 4/2017 ce modifica Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, ordonanta publicata in MOf Partea I nr. 598 in 25.07.2017 se reglementeaza baza de calcul pentru contributiile de CAS si CASS datorata de angajator pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor definite conform art. 139, alin. (1) Cod Fiscal.

Concret, modificarea va afecta contractele de munca si orice tip de indemnizatii ce sunt impozitate cu CAS (pensie) sau CASS (sanatate) angajator.

In speta OG 4/2017 va modifica art. 140 al Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si va face ca baza de calcul pentru CAS si CASS angajator sa fie cel putin la nivelul salariului minim brut pe economie (in prezent 1.450 Ron).

In mod concret, pentru un salariu net (sau venit asimilat salariilor) de 550 Ron, in prezent CAS si CASS se calculeaza la nivelul de 15,8 % respectiv 5,2% din salariul brut aferent, pentru cazul de fata salariul brut aferent fiind de 716 Ron, astfel CAS si CASS angajator reprezinta 113 Ron respectiv 37 Ron (total 150 Ron), incepand cu 1 august 2017 baza de calcul in aceasta speta si altele similare va fi de 1.450 Ron, astfel CAS si CASS angajator vor fi de 229 Ron respectiv 75 Ron (total 379 Ron). Salariul net nu se modifica, sarcina fiscala fiind opozabila integral angajatorului.

Conform OG 4/2017 urmatoarele exceptii de la plata contributiilor majorate se disting:

·   Salariatul are mai multe contracte individuale de munca active si totalul insumat al contractelor insumate ating cel putin valoarea salariului minim brut garantat (se da declaratie pe propria raspundere);

·   Salariatul este student sau elev cu varsta de sub 26 de ani (necesita adeverinta de la facultate/scoala/institutie);

·   Salariatul este ucenic conform legii si are varsta sub 18 ani;

·   Salariatul are dizabilitati si i se recunoaste imposibilitatea de a lucra 8 ore pe zi (atentie, desi nu exista norme metodologice pe acest OG inca, tindem sa credem ca este posibil ca in aceasta situatie daca salariatul are voie sa lucreze doar 4 ore pe zi atunci chiar daca lucreaza 2 ore se va calcula CAS si CASS angajator cel putin la valoarea salariului minim aferent pentru 4 ore!);

·    Salariatul este pensionat pe limita de varsta (nu si anticipat) in sistemul public de pensii. Atentie, pensile speciale nu se considera pensie in sistemul public!

Prezenta ordonanta intra in vigoare de la data de 01 august 2017.

Vom prezenta si un calcul.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments

Abonamente la sala de sport suportate de angajator


Contravaloarea abonamentelor la sala de sport suportate de societate constituie avantaje de natura salariala conform art. 76 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal. Acestea intra in baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale obligatorii.
Cheltuielile sunt deductibile la determinarea rezultatului fiscal conform art. 25 alin. (2) din Codul fiscal.
Societatea nu poate opta pentru includerea cheltuielilor in categoria cheltuielilor nedeductibile si neincluderea acestora in baza de calcul a impozitului pe salarii si a contributiilor sociale obligatorii. Taxa pe valoare adaugata nu este deductibila intrucat achizitiile nu sunt efectuate in folosul unor operatiuni dintre cele mentionate la art. 297 alin. (4) din Codul fiscal.
In situatia in care contravaloarea abonamentelor este recuperata de la salariati prin refacturare si incasarea acestora, facturarea se va efectua catre fiecare beneficiar. In acest caz, societatea are drept de deducere a TVA la achizitii si are obligatia de a colecta TVA pentru sumele refacturate. Aceste achizitii efectuate in numele si in contul salariatilor nu se inregistreaza in conturile de cheltuieli conform pct. 432 din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014. Potrivit acestuia, sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
Inregistrari contabile:
Achizitii abonamente : 461 = 401 / 4426 = 401
Facturarea sumelor catre asociati: 4111 = 461 / 4111 = 4427

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments

Indeplinirea conditiilor pentru trecerea la cota de impozitare de 1%


O microintreprindere angajeaza in anul 2017 o persoana (singurul angajat) cu contract de munca pe o perioada nedeterminata,norma intreaga,la 30.06.2017.

Ce cota de impozit pe veniturile microintreprinderii va plati in trimestrul II 2017? Care este baza legala?

Potrivit art.51 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

“(1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

  1. 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
  2. ***abrogat***;
  3. 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

(4) In sensul prezentului articol, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individul de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii”.

Potrivit punct 4.3 din normele metodologice de aplicare a art 51 din Codul fiscal:

“ In aplicarea prevederilor art.51 alin. (5) din Codul fiscal in cazul in care, un cursul unui trimestru, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator , avand in vedere numarul de salariati existent la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv “ .

Asadar, evaluarea in functie de care se stabileste numarul de salariati si implicit cota de impozitare de aplicat intr-un anumit trimestru, se face la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

Avand in vedere ca la sfarsitul lunii iunie 2017 va fi de incadrat un salariat cu contract individual de munca cu norma intreaga, se poate aplica cota de impozitare de 1% incepand cu trimestrul II al anului 2017.

In concluzie: Daca este angajat un singur salariu pana in ultima zi din luna iunie, se poate beneficia de reducerea cotei de impozitare “micro” de la 3% la 1%, ceea ce poate insemna economii semnificative in cazul unor baze de impozitare (venituri) mari.

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments
Salut lume!

Salut lume!

Bun venit pe WordPress. Acesta este primul tău articol. Editează-l sau șterge-l, apoi începe scrisul!

Posted by webdesign8 in Registrul Comertului, 1 comment