Impozite si taxe

Achizitie intracomunitara autoturism second-hand. Tratament fiscal TVA

Speta

O societate, neplatitoare de TVA, achizitioneaza o masina second-hand din Germania.

Valoarea autoturismului depaseste suma de 34.000 lei – plafonul de scutire.

In situatia in care autoturismul este achizitionat de la o persoana fizica din Germania, este obligatoriu ca societatea romaneasca sa fie inregistrata in scopuri de TVA special?

Solutia

Achizitia unui autoturism de la o persoana fizica, neimpozabila din punctul de vedere al TVA, este o achizitie intracomunitara de bunuri, dar care nu se supune taxarii in Romania daca autoturismul respectiv nu mai este nou.

Acest aspect nu este reglementat in mod direct prin Codul fiscal, dar, in situatia prezentata, sunt aplicabile prevederile art. 268 “Operatiuni impozabile” alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care se refera la mijloacele de transport noi ” Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 276:

a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi …., efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare ….., care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vanzarile la distanta;

b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;”.

Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect, trebuie sa va asigurati ca autoturismul respectiv nu mai este nou.

La incadrarea unui vehicul in categoria “second hand, ” trebuie sa cunoasteti faptul ca delimitarea intre vehicul nou si vehicul vechi se face in functie de conditiile stabilite prin articolul 266 “Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 3, litera b) din Codul fiscal:

” (3) Mijloacele de transport noi la care se face referire la art. 268 alin. (3) lit. b) si la art. 294 alin. (2) lit. b) sunt cele prevazute la lit. a) si care indeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv:

b) conditiile care trebuie indeplinite sunt:

1. in cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km; “.

Astfel, pentru a fi considerat nou, un mijloc de transport auto trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele doua conditii alternative:

1. sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune;

2. sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km.

Deci, numai in situatia in care un mijloc de transport nu indeplineste una din cele doua conditii, este considerat vechi, deci second-hand. In acest caz, cumparatorul din Romania nu trebuie sa se inregistreze in regim special conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal deoarece achizitia intracomunitara a unui autoturism care nu mai este nou nu este impozabila in Romania, motiv pentru care valoarea acestuia nu intra in plafonul de 34.000 lei.

In situatia in care autoturismul este nou, persoana fizica vanzatoare din Germania este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Germania, considerand ca efectueaza in Germania o livrare intracomunitara scutita cu drept de deducere. In acest caz, operatiunea reprezinta pentru cumparatorul din Romania o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania conform prevederilor art. 268 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal ” (3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 276: b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana; “. In acest caz, chiar daca autoturismul este cumparat de la o persoana fizica, dar acesta este nou conform conditiilor de la art. 266 alin. (3) lit. b), cumparatorul din Romania, persoana impozabila, trebuie sa se inregistreze in regim special conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal deoarece achizitia intracomunitara este impozabila in Romania.

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, TVA, 0 comments

De azi se sanctioneaza functionarul care va mai cere stampila.


Articolul V
(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.
(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments

Abonamente la sala de sport suportate de angajator


Contravaloarea abonamentelor la sala de sport suportate de societate constituie avantaje de natura salariala conform art. 76 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal. Acestea intra in baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale obligatorii.
Cheltuielile sunt deductibile la determinarea rezultatului fiscal conform art. 25 alin. (2) din Codul fiscal.
Societatea nu poate opta pentru includerea cheltuielilor in categoria cheltuielilor nedeductibile si neincluderea acestora in baza de calcul a impozitului pe salarii si a contributiilor sociale obligatorii. Taxa pe valoare adaugata nu este deductibila intrucat achizitiile nu sunt efectuate in folosul unor operatiuni dintre cele mentionate la art. 297 alin. (4) din Codul fiscal.
In situatia in care contravaloarea abonamentelor este recuperata de la salariati prin refacturare si incasarea acestora, facturarea se va efectua catre fiecare beneficiar. In acest caz, societatea are drept de deducere a TVA la achizitii si are obligatia de a colecta TVA pentru sumele refacturate. Aceste achizitii efectuate in numele si in contul salariatilor nu se inregistreaza in conturile de cheltuieli conform pct. 432 din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014. Potrivit acestuia, sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
Inregistrari contabile:
Achizitii abonamente : 461 = 401 / 4426 = 401
Facturarea sumelor catre asociati: 4111 = 461 / 4111 = 4427

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments

Indeplinirea conditiilor pentru trecerea la cota de impozitare de 1%


O microintreprindere angajeaza in anul 2017 o persoana (singurul angajat) cu contract de munca pe o perioada nedeterminata,norma intreaga,la 30.06.2017.

Ce cota de impozit pe veniturile microintreprinderii va plati in trimestrul II 2017? Care este baza legala?

Potrivit art.51 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

“(1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

  1. 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
  2. ***abrogat***;
  3. 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

(4) In sensul prezentului articol, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individul de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii”.

Potrivit punct 4.3 din normele metodologice de aplicare a art 51 din Codul fiscal:

“ In aplicarea prevederilor art.51 alin. (5) din Codul fiscal in cazul in care, un cursul unui trimestru, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator , avand in vedere numarul de salariati existent la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv “ .

Asadar, evaluarea in functie de care se stabileste numarul de salariati si implicit cota de impozitare de aplicat intr-un anumit trimestru, se face la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

Avand in vedere ca la sfarsitul lunii iunie 2017 va fi de incadrat un salariat cu contract individual de munca cu norma intreaga, se poate aplica cota de impozitare de 1% incepand cu trimestrul II al anului 2017.

In concluzie: Daca este angajat un singur salariu pana in ultima zi din luna iunie, se poate beneficia de reducerea cotei de impozitare “micro” de la 3% la 1%, ceea ce poate insemna economii semnificative in cazul unor baze de impozitare (venituri) mari.

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments