Month: September 2017

Achizitie intracomunitara autoturism second-hand. Tratament fiscal TVA

Speta

O societate, neplatitoare de TVA, achizitioneaza o masina second-hand din Germania.

Valoarea autoturismului depaseste suma de 34.000 lei – plafonul de scutire.

In situatia in care autoturismul este achizitionat de la o persoana fizica din Germania, este obligatoriu ca societatea romaneasca sa fie inregistrata in scopuri de TVA special?

Solutia

Achizitia unui autoturism de la o persoana fizica, neimpozabila din punctul de vedere al TVA, este o achizitie intracomunitara de bunuri, dar care nu se supune taxarii in Romania daca autoturismul respectiv nu mai este nou.

Acest aspect nu este reglementat in mod direct prin Codul fiscal, dar, in situatia prezentata, sunt aplicabile prevederile art. 268 “Operatiuni impozabile” alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care se refera la mijloacele de transport noi ” Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 276:

a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi …., efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare ….., care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vanzarile la distanta;

b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;”.

Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect, trebuie sa va asigurati ca autoturismul respectiv nu mai este nou.

La incadrarea unui vehicul in categoria “second hand, ” trebuie sa cunoasteti faptul ca delimitarea intre vehicul nou si vehicul vechi se face in functie de conditiile stabilite prin articolul 266 “Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 3, litera b) din Codul fiscal:

” (3) Mijloacele de transport noi la care se face referire la art. 268 alin. (3) lit. b) si la art. 294 alin. (2) lit. b) sunt cele prevazute la lit. a) si care indeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv:

b) conditiile care trebuie indeplinite sunt:

1. in cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km; “.

Astfel, pentru a fi considerat nou, un mijloc de transport auto trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele doua conditii alternative:

1. sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune;

2. sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km.

Deci, numai in situatia in care un mijloc de transport nu indeplineste una din cele doua conditii, este considerat vechi, deci second-hand. In acest caz, cumparatorul din Romania nu trebuie sa se inregistreze in regim special conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal deoarece achizitia intracomunitara a unui autoturism care nu mai este nou nu este impozabila in Romania, motiv pentru care valoarea acestuia nu intra in plafonul de 34.000 lei.

In situatia in care autoturismul este nou, persoana fizica vanzatoare din Germania este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Germania, considerand ca efectueaza in Germania o livrare intracomunitara scutita cu drept de deducere. In acest caz, operatiunea reprezinta pentru cumparatorul din Romania o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania conform prevederilor art. 268 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal ” (3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 276: b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana; “. In acest caz, chiar daca autoturismul este cumparat de la o persoana fizica, dar acesta este nou conform conditiilor de la art. 266 alin. (3) lit. b), cumparatorul din Romania, persoana impozabila, trebuie sa se inregistreze in regim special conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal deoarece achizitia intracomunitara este impozabila in Romania.

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, TVA, 0 comments

Achizitie materiale diverse nestocate. Neintocmirea obligatorie a NIR-ului


Conform Normelor specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin OMFP 2634/2015 Nota de receptie si constatare dediferente cod 14-3-1A (NIR-ul) se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai in anumite cazuri, respectiv in cazul:
– bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
– bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
– bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
– bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
– bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
– marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare.

In celelalte cazuri, in care nu este obligatorie intocmirea NIR-ului, receptia si incarcarea in gestiune, dupa caz, si inregistrarea in contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).

Pe de alta parte, servetelele, pixurile, hartia si alte materiale de acest gen pot fi inregistrate direct in cheltuieli (contul 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”) si fara intocmirea NIR-ului, ca materiale nestocate, daca societatea a hotarat sa nu constituie gestiuni (evidenta gestionara) pentru astfel de materiale potrivit politicilor contabile proprii.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments

Pensii facultative in favoarea asociatului. Regim fiscal.


Contributiile la fondul de pensii facultative suportate de societate in favoarea asociatului constituie venituri din alte surse in baza art. 129 si art. 114 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal.
Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
Impozitul se declara in Formularul 100, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut si in formularul 205, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.
Contributia unitatii la schemele de pensii facultative se inregistreaza in contul 6456 „Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative”. Impozitul datorat de asociat de inregistreaza prin formula contabila: 461=446, 446=5121, 5311/5121=461.
Cheltuielile nu sunt deductibile pentru societate, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal.
Persoanele fizice care realizeaza veniturile nu datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru aceste venituri din alte surse daca realizeaza si urmatoarele tipuri de venituri:

– venituri din salarii sau asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activitati independente;
– venituri din asocierea cu o persoana juridica;
– venituri din activitati agricole, silvicultura și piscicultura;
– indemnizatii de somaj;
– indemnizatii pentru cresterea copilului;
– ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
– indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale.

In cazul veniturilor din alte surse ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

Astfel, incepand cu 01 februarie 2017, daca veniturile din alte surse se situeaza sub valoarea de 1.450 lei, contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza. Daca veniturile din alte surse sunt in suma de 1.450 lei sau mai mari, contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate se datoreaza daca beneficiarul venitului nu realizeaza si unul dintre veniturile mai sus enumerate.
Daca nu se incadreaza la aceste exceptii, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent in anul urmator celui in care au fost realizate veniturile, pe baza informatiilor din Formularul 205, prin aplicarea cotei individuale de contributie de 5,5 % asupra veniturilor brute.      Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta totalul veniturilor brute realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments