Month: August 2017

Legea 488/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Autoritatile si institutiile publice, persoane juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, adica revine cam 2 angajati cu handicap la un numar mediu de 50 de salariati. In cazul in care nu se angajeaza persoane cu handicap, atunci exista alte obligatii si anume:

Pana pe 31 august 2017:

– sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

– sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.

Prin urmare, societatile care nu angajau persoane cu handicap aveau doua optiune, puteau achizitiona bunuri si servicii de la unitati protejate autorizate sau plateau taxa in valoare de 50% x salariu minim brut x 4% x nr.mediu de salariati.

De la 1 septembrie 2017:

– sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

Prin urmare, incepand cu 1 septembrie 2017 pentru autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice sau private care nu vor angaja persoane cu handicap nu va mai exista posibilitatea de a achiziona bunuri si servicii de la unitati projate. Taxa pentru persoanele cu handicap neincadrate se va calcula ca produs intre salariu minim brut x 4% x nr. mediu de salariati.

Numarul mediu lunar de salariati se determina ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, impartita la numarul total de zile calendaristice. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

Exemplu:

Societatea A are in luna august un numar mediu de 85 de salariati, iar in luna septembrie 90 de salariati. Societatea nu are nici o persoana cu handicap angajata si nici nu a achizitionat bunuri de la unitati protejate autorizate in acest sens. Care este taxa conform legii 448/2006?

Pentru luna august se va datora o taxa in valoare de : 4% x 85 salariati x 50% x 1.450 lei = 2.465 lei

Pentru luna septembrie se va datora o taxa in valoare de: 4% x 90 salariati x 1.450 lei = 5.220 lei

Taxa conform legii 488/2006 se declara in formularul 100 la obligatia nr.810 – Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate pana la 25 a lunii urmatoare.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments

OUG 53/2017 Modificarea si completarea legii nr.53/2003 Codul Muncii

     Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

     Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.

    Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

    Primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

    Primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

    Primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Posted by HR Accounting in Codul Muncii, 0 comments

De azi se sanctioneaza functionarul care va mai cere stampila.


Articolul V
(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.
(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Posted by HR Accounting in Impozite si taxe, Registrul Comertului, 0 comments

Actualizare contributii aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor 1 august 2017


In conformitate cu OG 4/2017 ce modifica Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, ordonanta publicata in MOf Partea I nr. 598 in 25.07.2017 se reglementeaza baza de calcul pentru contributiile de CAS si CASS datorata de angajator pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor definite conform art. 139, alin. (1) Cod Fiscal.

Concret, modificarea va afecta contractele de munca si orice tip de indemnizatii ce sunt impozitate cu CAS (pensie) sau CASS (sanatate) angajator.

In speta OG 4/2017 va modifica art. 140 al Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si va face ca baza de calcul pentru CAS si CASS angajator sa fie cel putin la nivelul salariului minim brut pe economie (in prezent 1.450 Ron).

In mod concret, pentru un salariu net (sau venit asimilat salariilor) de 550 Ron, in prezent CAS si CASS se calculeaza la nivelul de 15,8 % respectiv 5,2% din salariul brut aferent, pentru cazul de fata salariul brut aferent fiind de 716 Ron, astfel CAS si CASS angajator reprezinta 113 Ron respectiv 37 Ron (total 150 Ron), incepand cu 1 august 2017 baza de calcul in aceasta speta si altele similare va fi de 1.450 Ron, astfel CAS si CASS angajator vor fi de 229 Ron respectiv 75 Ron (total 379 Ron). Salariul net nu se modifica, sarcina fiscala fiind opozabila integral angajatorului.

Conform OG 4/2017 urmatoarele exceptii de la plata contributiilor majorate se disting:

·   Salariatul are mai multe contracte individuale de munca active si totalul insumat al contractelor insumate ating cel putin valoarea salariului minim brut garantat (se da declaratie pe propria raspundere);

·   Salariatul este student sau elev cu varsta de sub 26 de ani (necesita adeverinta de la facultate/scoala/institutie);

·   Salariatul este ucenic conform legii si are varsta sub 18 ani;

·   Salariatul are dizabilitati si i se recunoaste imposibilitatea de a lucra 8 ore pe zi (atentie, desi nu exista norme metodologice pe acest OG inca, tindem sa credem ca este posibil ca in aceasta situatie daca salariatul are voie sa lucreze doar 4 ore pe zi atunci chiar daca lucreaza 2 ore se va calcula CAS si CASS angajator cel putin la valoarea salariului minim aferent pentru 4 ore!);

·    Salariatul este pensionat pe limita de varsta (nu si anticipat) in sistemul public de pensii. Atentie, pensile speciale nu se considera pensie in sistemul public!

Prezenta ordonanta intra in vigoare de la data de 01 august 2017.

Vom prezenta si un calcul.

Posted by HR Accounting in Registrul Comertului, 0 comments